info@carnivalnews.net

Yritystoiminta – hiilineuraalius ja sähkönkulutus

Yrityksen hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että yrityksen toiminnasta ei synny kasvihuonekaasupäästöjä tai päästöt ovat niin vähäisiä, että ne voidaan kompensoida esimerkiksi istuttamalla puita tai hankkimalla uusiutuvaa energiaa. Yrityksen sähkönkulutus on yksi tärkeimmistä tekijöistä hiilineutraaliuden tavoittelussa. Yksi iso jokaisen yrityksen ja kotitalouden kuluerä on energia -eli sähkölasku – koska esimerkiksi sinä olet viimeksi tehnyt maksuttoman sähkösopimuksen vertailun?

Tässä muutamia vinkkejä, joilla yritys voi vähentää sähkönkulutustaan ja siten myös hiilijalanjälkeään:

  1. Energiatarkastus: Tilaa energiatarkastus yrityksellesi, jotta voit selvittää, missä kohtaa toimintaa voit säästää energiaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.
  2. Valaistus: Käytä energiatehokkaita LED-lamppuja ja hyödynnä päivänvaloa. Käytä ajastimia tai liiketunnistimia, jotta valaistus ei jää turhaan päälle.
  3. Kodinkoneet ja laitteet: Käytä energiatehokkaita kodinkoneita ja laitteita, kuten tietokoneita ja tulostimia. Sammuta laitteet, kun et käytä niitä.
  4. Ilmastointi: Säädä ilmastointi oikealle tasolle ja huolla ilmastointilaitteet säännöllisesti, jotta ne toimivat mahdollisimman tehokkaasti.
  5. Lämmitys: Säädä lämmitys oikealle tasolle ja huolla lämmityslaitteet säännöllisesti. Käytä energiatehokkaita lämmitysjärjestelmiä, kuten maalämpöä tai ilma-vesilämpöpumppuja.
  6. Aurinkopaneelit ja tuulivoima: Tutki mahdollisuutta hyödyntää uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkopaneeleita tai tuulivoimaa.
  7. Sähköautot ja kestävä liikenne: Edistä työntekijöiden kestäviä liikkumistapoja, kuten pyöräilyä tai sähköautojen käyttöä.
  8. Etätyö ja virtuaalipalvelut: Edistä etätyöskentelyä ja virtuaalipalveluita, jolloin vähennetään tarvetta matkustaa paikan päälle.
  9. Kestävät hankinnat: Hanki kestäviä ja ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita, jotta voit vähentää toiminnan hiilijalanjälkeä.
  10. Viestintä ja markkinointi: Viestitä yrityksen hiilineutraalista toiminnasta ja kestävästä kehityksestä asiakkaille ja sidostahoille. Tämä edistää yrityksen brändi-imagoa ja voi houkutella asiakkaita, jotka arvostavat ympäristöystävällistä toimintaa.
  1. Yhteistyö ja verkostot: Osallistu ympäristöalan verkostoihin ja yhteistyöhön, jotta voit oppia uusia tapoja vähentää hiilijalanjälkeä ja saada vertaistukea.
  2. Jätteiden kierrätys ja vähentäminen: Kierrätä ja vähennä jätteitä mahdollisimman paljon, jotta vähennetään toiminnan ympäristövaikutuksia.
  3. Koulutus ja tietoisuus: Kouluta henkilöstöä kestävästä kehityksestä ja ympäristöasioista, jotta he voivat omalta osaltaan edistää yrityksen hiilineutraalia toimintaa.
  4. Kompensaatio: Kompensoidaan yrityksen toiminnasta aiheutuneita päästöjä esimerkiksi osallistumalla metsänistutusohjelmaan tai hankkimalla uusiutuvaa energiaa.

Näillä keinoilla yritys voi vähentää sähkönkulutustaan ja siten myös hiilijalanjälkeään. Samalla hiilineutraalius edistää yrityksen brändi-imagoa ja voi olla kilpailuetu markkinoilla, sillä ympäristöasiat ovat yhä tärkeämpiä asiakkaille ja sidosryhmille.

Hiilijalanjälki – mistä siinä on kyse?

Hiilijalanjälki on mittari, jolla mitataan ihmisen tai organisaation tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä, erityisesti hiilidioksidia. Hiilijalanjälki kuvaa siis niitä ilmastovaikutuksia, joita toiminnasta syntyy.

Hiilijalanjälki lasketaan yleensä kilogrammoina hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka on mittayksikkö, jolla eri kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutukset voidaan muuntaa yhdenvertaisiksi. Esimerkiksi metanipäästöt muunnetaan CO2e-luvuiksi käyttämällä kasvihuonekaasupäästöjen globaalia lämpenemispotentiaalia (GWP).

Hiilijalanjäljen laskeminen sisältää useita eri toimintoja, joista syntyy kasvihuonekaasupäästöjä. Näitä voivat olla esimerkiksi energiankulutus, liikkuminen, kulutustavaroiden valmistus, jätteiden käsittely ja elintarviketuotanto. Laskennassa huomioidaan myös välilliset päästöt, kuten toimitusketjun aiheuttamat päästöt.

Hiilijalanjäljen laskeminen on tärkeää, koska se auttaa ihmisiä ja organisaatioita ymmärtämään, kuinka paljon heidän toimintansa vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Hiilijalanjäljen laskeminen auttaa myös tunnistamaan ne toiminnat, joista syntyy suurimmat kasvihuonekaasupäästöt, ja siten myös mahdollistaa näiden päästöjen vähentämisen.

Hiilijalanjäljen pienentäminen onkin tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja siinä voivat auttaa esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energialähteiden käyttö, kestävä liikkuminen, kulutuksen vähentäminen ja kierrätys.

Vastaa