info@carnivalnews.net

Luottotietorekisteri: Tiedot ja niiden Merkitys

sijoittaminen säästäminen ja sijoitustieto

Luottotietorekisteri on järjestelmä, joka kerää yksilöiden ja yritysten luotto- ja velkatiedot. Se kattaa kaikki voimassa olevat luotot, kuten asuntolainat, kulutusluotot ja luottokorttivelat, tarjoten kattavan näkymän taloudelliseen tilanteeseen.

Rekisteri auttaa lainanantajia tekemään realistisempia arvioita luotonhakijoiden maksukyvystä, mikä puolestaan voi ehkäistä ylivelkaantumista ja parantaa luotonantoa koskevia päätöksiä. Lisäksi se antaa lainanhakijoille mahdollisuuden osoittaa kykynsä hoitaa lainoja asianmukaisesti.

Rekisterin Toiminta ja Tietojen Hallinta

Luottotietorekisteri kerää ja ylläpitää tietoja kaikista voimassa olevista luotoista, kuten niiden määrästä, takaisinmaksuehdoista ja voimassaoloajoista. Lisäksi siihen tallennetaan tietoja ajallaan maksetuista eristä, mikä tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan taloudellisesta käyttäytymisestä.

Luottotietoyhtiöt vastaavat tietojen keräämisestä ja varmistavat tietosuojan. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä saavat käyttää vain lain mukaan valtuutetut tahot, kuten pankit ja rahoituslaitokset.

Hyödyt ja Merkitys

Luottotietorekisterin positiiviset tiedot tarjoavat monia etuja. Ne auttavat lainanantajia tekemään tarkempia arvioita luotonhakijoiden taloudellisesta tilanteesta ja vähentämään riskejä. Samalla ne kannustavat vastuulliseen lainanottoon ja edistävät läpinäkyvyyttä rahoitusmarkkinoilla.

Haasteet ja Tulevaisuuden Mahdollisuudet

Luottotietorekisterin käyttöön liittyy haasteita, kuten tietosuoja ja tiedon ajantasaisuus. On tärkeää varmistaa, että rekisterin käyttö on turvallista ja että siihen pääsevät käsiksi vain valtuutetut tahot. Tulevaisuudessa luottotietorekisteri voi kuitenkin tarjota entistä parempia työkaluja taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Positiivinen luottotietorekisteri on avautunut – luotonantajat aloittavat rekisterin hyödyntämisen luottopäätöksissä

Positiivinen luottotietorekisteri ja yksityishenkilön sähköinen asiointipalvelu ovat avautuneet tänään 1.4.2024 noin klo 12.00. Luotonantajat ovat ilmoittaneet luottojaan rekisteriin helmikuun alusta saakka. Tästä päivästä lähtien ne myös aloittavat rekisterin tietojen hyödyntämisen luottopäätöksiä tehdessään.

Positiivisen luottotietorekisterin tietosisältö on kattava. Rekisterin luottojen prosentuaalinen euromäärä on ylittänyt Suomen Pankilta saadun vertailuluvun 143 miljardia euroa, vaikka kaikki luotonantajat eivät ole ilmoittamista vielä aloittaneet. Syitä arvion ylittymiselle voi olla useita, yhtenä se, että rekisteriin ilmoitetaan sellaisia luottoja, joita Suomen Pankin tilastoinnissa ei ole mukana. 

– Jos sähköisessä asiointipalvelussasi ei näy kaikkia luottojasi, kyse saattaa olla siitä, ettei kyseinen luotonantaja ole vielä saanut kaikkia tietoja ilmoitettua rekisteriimme. Jos huomaat omissa luotoissasi puutteita, odota rauhassa – luotonantajat päivittävät tietojaan rekisteriin jatkuvasti. Puutteista ei tarvitse olla yhteydessä positiiviseen luottotietorekisteriin tai Verohallintoon, sanoo hankejohtaja Aino Sarakorpi.

Tietojen ilmoittamisen -verkkosivullamme kerromme ilmoittamisesta tarkemmin sekä siitä, mitkä organisaatiot eivät ole vielä ilmoittaneet rekisteriin lainkaan tietoja.

Luotonantajat hyödyntävät rekisteriä luottoa myöntäessään

Kun henkilö hakee uutta lainaa, luotonantajat kuten pankit, tarkistavat rekisteristä hänen lainatilanteensa ja pystyvät näin aiempaa paremmin arvioimaan hänen maksukykyään. Rekisterin tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista ja tuoda luotonantajille aiempaa enemmän ajantasaista tietoa luottopäätöksen tueksi.

Yksityishenkilöille rekisteri tarjoaa näkymän omiin luottoihinsa, minkä pohjalta he voivat myös itse saada paremman kokonaisnäkymän taloudelliseen tilanteeseensa. Rekisteriin on tallennettu muun muassa yksityishenkilöiden kuluttajaluotot, asunto- ja opintolainat sekä luottokorttien luottosaldot.

– Yksityishenkilöiden ei tarvitse lähtökohtaisesti tehdä mitään, kun rekisteri avautuu. He voivat kuitenkin tutustua sähköiseen asiointipalveluun ja tarkastella omien luottojensa tietoja. Rekisterissä voi myös käydä asettamassa itselleen vapaaehtoisen luottokiellon, vaikka luottojen tiedoissa olisikin vielä puutteita, Sarakorpi taustoittaa.

Luottotietorekisteriotetta ei muodostu automaattisesti

Yksityishenkilön sähköisessä asiointipalvelussa ei automaattisesti näy luottotietorekisteriotetta. Sellainen muodostuu vain, kun henkilö hakee uutta luottoa tai muutosta olemassa olevaan luottosopimukseensa.

– Oman luottotietorekisteriotteensa asiakas näkee vain silloin, jos luotonantaja on hänestä sellaisen tilannut. Rekisterissä näkyy tieto siitä, kuka luotonantaja rekisteriotetta on pyytänyt, milloin ja mitä varten. On siis todennäköistä, että jos kirjaudut rekisteriin tänään, siellä ei ole luottotietorekisteriotetta, ainoastaan voimassa olevat luottosi. Jos olet kuitenkin hakenut uutta luottoa tänään rekisterin jo avauduttua, niin silloin rekisteriin on muodostunut luottotietorekisteriote, Sarakorpi huomauttaa.

Kuka tahansa ei voi hyödyntää rekisterissä olevia tietoja. Laissa on määritelty tarkasti, kuka rekisterin tietoja saa hyödyntää ja mitä tietoja rekisteriin kerätään. Rekisterissä näkyvät henkilöille myönnetyt luotot sekä tiedot luottojen maksuviiveistä, mutta eivät esimerkiksi luottokortilla tehdyt yksittäiset maksut. Rekisterissä ei näy myöskään maksuhäiriömerkintöjä, asiakkaan kaikkia osamaksuja tai mahdollista ulosottotilannetta.

Vastaa