info@carnivalnews.net

Tieto perustaa lohkoketjuihin keskittyvän pilottiohjelman Pohjoismaihin

Tieto on perustanut lohkoketjuratkaisuihin (blockchain) keskittyvän liiketoimintayksikön. Tieto Blockchain Solutions -yksikkö auttaa organisaatioita hyödyntämään lohkoketjuja liiketoiminnassaan tarjoamalla konsultointia ja lohkoketjutoteutuksiin liittyviä palveluita yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa. Ensimmäisenä Tieto ja kumppani Evernym esittelevät globaalin identiteettiverkoston turvalliseen sähköiseen asiointiin pohjoismaisille asiakkailleen.

Lohkoketju- ja hajautetut tilikirjateknologiat mahdollistavat helpomman tavan rakentaa luotettavia ja turvallisia suhteita organisaatioiden, yritysten ja yksityishenkilöiden väliseen kanssakäymiseen internetissä. Tutkimuslaitos Gartner on nimennyt lohkoketjuteknologian yhdeksi vuoden 2017 strategiseksi teknologia-alueeksi.

Tiedon lohkoketjuyksikön tavoitteena on auttaa asiakkaita tunnistamaan lohkoketjuteknologian todelliset mahdollisuudet ja hyödyntämään tätä uuden liiketoiminnan luomisessa. Ensi vaiheessa yksikkö keskittyy sähköiseen identiteettiin, henkilökohtaisen tiedon hallintaan, digitaaliseen omistajuuteen ja toimitusketjun toteutuksiin, jotka pohjautuvat Sovrin- (Hyperledger Indy), Hyperledger Fabric- ja Ethereum-teknologioihin.

”Lohkoketjuteknologia on yksi suurimmista käynnissä olevista teknologiamurroksista. Se on avainasemassa asiakkaidemme tulevaisuuden liiketoiminnassa, ja sen avulla voimme rakentaa tasa-arvoisempia, osallistavampia ja älykkäämpiä yhteiskuntia. Me haluamme auttaa asiakkaitamme olemaan kärkijoukoissa lohkoketjujen hyödyntämisessä ja saamaan täyden hyödyn niiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista”, sanoo Tieto Blockchain Solutions -yksikön johtaja Markus Hautala.

Globaali identiteettiverkosto ihmiskeskeiseen ja turvalliseen tiedonhallintaan

Tieto kehittää lohkoketjuteknologioihin perustuvia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Ensimmäinen konkreettinen askel on Tiedon ja Evernymin perustama Sovrin-pilottiohjelma, joka mahdollistaa globaaliin Sovrin-identiteettiverkostoon liittymisen pohjoismaisille asiakkaille. Pilottiohjelman tavoitteena on synnyttää uusia liiketoimintamalleja, parantaa sähköisen asioinnin luottamusta ja vähentää kustannuksia hajautettua identiteettiverkostoa hyödyntäen.

”Olemme hyvin innoissamme tästä kumppanuudesta. Toimialatuntemuksemme, yhdistettynä Evernymin kokemukseen hajautetuista identiteetin hallinnan ratkaisuista, avaa asiakkaillemme merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. MyData-lähtöinen tiedonhallinta, jossa yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat itse kontrolloida omia tietojaan, on avainasemassa tulevaisuuden ratkaisujen rakentamisessa sekä yksityisyydensuojan säädösten noudattamisessa”, Hautala jatkaa.

Tiedolla on vahva asema reaaliaikaisen talouden toimijana Pohjoismaissa. IDC Financial Insights on nimennyt Tiedon yhdeksi maailman johtavaksi finanssi- ja rahoitusalan teknologiatoimittajaksi. Tieto kehittää lohkoketjuteknologian hyödyntämistä myös terveydenhuoltoalalla. Yhdessä kalifornialaisen Gem-yhtiön kanssa Tieto selvittää mahdollisuuksia yhdistää biopankeissa olevaa geenitietoa, sairaaloiden potilastietoja sekä kansalaisten tietoja entistä parempien potilasrekistereiden kehittämiseksi ja sitä kautta potilashoidon parantamiseksi.

Trackbacks & Pings

Vastaa