info@carnivalnews.net

Riskit ovat sijoittamisessa aina- mutta miten riskit lasketaan

Riskin laskeminen sijoittamisessa on monimutkainen prosessi, joka sisältää monia tekijöitä. Tässä on muutamia yleisiä tekijöitä, jotka otetaan huomioon riskin laskemisessa:

  1. Markkinariski: Markkinariski syntyy siitä, että markkinoiden arvot voivat vaihdella. Sijoittajan on arvioitava, kuinka paljon riskiä hän on valmis ottamaan markkinoiden heilahteluissa.
  2. Yritysriskejä: Yritysriskejä liittyy yksittäisten yritysten toimintaan. Esimerkkejä ovat taloudellinen tilanne, johtajuus, tuotekehitys ja kilpailukyky. Sijoittajan on arvioitava yrityksen tilannetta ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
  3. Likviditeettiriski: Likviditeettiriski liittyy sijoitettavan kohteen käyttökelpoisuuteen. Sijoittajan on arvioitava, kuinka nopeasti hän voi muuttaa sijoituskohdetta rahaksi tarvittaessa.
  4. Korkoriski: Korkoriski syntyy korkotason muutoksista. Esimerkiksi pitkäaikainen sijoitus voi aiheuttaa korkoriskin, jos korot nousevat.
  5. Poliittiset ja taloudelliset riskit: Poliittisiin ja taloudellisiin riskeihin liittyy maan ja maailman tilanteeseen liittyviä riskejä, kuten sodat, taloudelliset kriisit tai terrori-iskut. Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenmaa, joka liittyi EU:hun vuonna 1995, mutta millainen on Eurooppalainen Suomi ja Suomi Euroopassa? Millainen tulee maamme olemaan EU:n jäsenenä, ja mitä on tehtävissä – seuraavat Eurovaalit ovat jo tulossa ensi vuonna.
  6. Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin kuin ennen – on sitten kyse ostamisesta tai myymisestä, tai siitä tiedon hakemisesta ja suoratoistolla ohjelmien katselemisesta. Tässä kaikessa iso tekijä on laajakaistat ja valokuitu – millainen vaihtoehto sinulla on käytössäsi, ja oletko tyytyväinen sen nopeuteen ja toimintavarmuuteen?

Riskien laskemiseen on useita menetelmiä, mukaan lukien kvantitatiiviset menetelmät, kuten tilastolliset analyysit ja matemaattiset mallit, ja kvalitatiiviset menetelmät, kuten asiantuntijalausunnot ja riskianalyysit.

On tärkeää muistaa, että riskin laskeminen ei ole täsmällinen tiede, ja se vaatii aina tiettyä arviointia ja ennustamista. Siksi on tärkeää tutkia huolellisesti sijoituskohde ja arvioida kaikki mahdolliset riskit ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Oman talouden paikkaaminen

Tämä nopeutunut maailma tarkoittaa myös sitä, että rahaliikenne on nopeutunut ja erilaiset pikavipit ja nopeat verkkolainat ovat saatavilla monista paikoista, nopeasti ja ilman henkilökohtaisia tapaamisia – siksi nykyään puhutaankin entistä enemmän oman talouden hallinnasta, ja siitä että lainanhakijan tulisi ymmärtää itse oman taloutensa tilanne paremmin kuin ennen, ja osata toimia sen mukaisesti- myös lainaa tai pikavippiä hakiessaan, sillä aina välillä arki vaatii lisärahoitusta. Oman talouden kehittämisajatuksiin liittyy myös se, että nykyään pyritään löytämään ns. passiivisia tulonlähteitä.

Vastaa