info@carnivalnews.net

Kiinnostus luottovakuuttamista kohtaan kasvussa Länsi-Euroopassa

Atradius on julkaissut vuoden 2021 maksukäytäntöbarometrin tulokset Länsi-Euroopan osalta. Yritykset seuraavat asiakasmarkkinoiden kasvavaa maksukyvyttömyysriskiä.

Tanskassa B2B-maksukäyttäytyminen oli heikointa, sillä B2B-laskutuksen kokonaisarvosta erääntyneiden laskujen osuus oli 62 % ja alaskirjausten 14 %. Koko Länsi-Eurooppaa tarkasteltaessa erääntyneiden laskujen osuus laskujen kokonaisarvosta oli 53 %, kun niiden osuus oli 47 % vuonna 2020. Alaskirjausten arvo oli vastaavasti 10% (7 %), mikä on korkeampi kuin Itä-Euroopan maiden vakaana pysyneet 5 % (5 %) alaskirjaukset.

Länsieurooppalaisten yritysten tämänvuotinen maksukäyttäytymisen heikkeneminen näyttää lisänneen luottovakuutusten kysyntää, sillä yli puolet alueen yrityksistä suunnittelee ottavansa luottovakuutuksen käyttöönsä ensi vuonna.

Atradiuksen Chief Market Officer Andreas Teschin mukaan nämä tutkimustulokset osoittavat, että yritykset ovat valmiina ratkaisevalla hetkellä:
”Yritykset ovat jo kärsineet pandemian aiheuttamasta taantumasta, mutta on merkkejä siitä, että ensi vuosi saattaa olla vieläkin haastavampi. Maailmanlaajuisesti arvioiden odotamme maksukyvyttömyystapausten lisääntyvän noin 33 %. Länsi-Euroopan osalta arviot viittaavat konkurssien lisääntymiseen etenkin Italiassa (34 %) ja Isossa-Britanniassa (33 %). Yritysten tulee huomioida haasteelliset ajat ja ryhtyä toimiin myyntisaataviensa suojaamiseksi.”

Tämänvuotisessa tutkimuksessa yrityksiltä kysyttiin myös liiketoiminnasta pandemian aikana ja siitä, ovatko ihmisten ja tavaroiden liikkumisrajoitukset vaikuttaneet työskentelytapoihin. Suurin osa vastaajista kertoi lisänneensä digitalisaatiota, ja monet ilmoittivat ottaneensa digitaaliset työkalut käyttöön pysyvästi. Digitaalisten työkalujen skaala ulottui pilvipohjaisista palveluista aina ohjelmistoihin, jotka mahdollistavat sähköisen kaupankäynnin ja etätyöskentelyn.

Atradiuksen maksukäytäntötutkimus tehtiin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, ja se kattoi 13 Länsi-Euroopan maata. Tulokset antavat hyvän käsityksen maksukäyttäytymisestä eri toimialoilla ja markkinoilla sekä näkymän markkinoiden yleiseen luottamustasoon. Yksittäiset maaraportit löytyvät kotisivuiltamme Atradiuksen Julkaisut-osiosta.

Vastaa